DC Power Contactor & Bộ tiếp điểm từ DC

Shenzhen Zhenhua Qunying Electronics CO. ,Ltd.

Shenzhen Zhenhua Qunying Electronics CO. ,Ltd. Shenzhen Zhenhua Qunying Electronics CO. ,Ltd. Shenzhen Zhenhua Qunying Electronics CO. ,Ltd.
1 2 3

Nhà máy hiển thị Thâm Quyến Zhenhua Qunying Electronics CO., Ltd. được thành lập vào ngày 6 tháng 7 năm 2012. Nó nằm ở Thâm Quyến, khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc. Nhà máy của chúng tôi được xây dựng vào năm 2017. Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng

BIỂU ĐỒ NGUỒN QC

Tìm hiểu thêm